En blogg av Parelli Professional Louise Jeppsson

Lek 3 – Drivningsleken (The driving game)

Den tredje av Parelli’s sju lekar (The Seven Games) är drivningsleken som handlar om att följa ett förslag. Istället för i lek 2, där vi använde oss av ett stabilt och direkt tryck, kommer vi här att använda ett rytmiskt och icke-fysiskt tryck. Här spelar kroppsspråket allra störst roll. Naturligt så leker hästar drivningsleken mycket med varandra. Du har säkert sett en häst flytta på en annan genom att spänna blicken i hen, ta bak öronen, röra sig mot hen och slutligen, om hästen inte flyttat sig än, bita/sparka hen.

Hästar svarar naturligt till direkt tryck (lek 2) genom att trycka sig mot det, tvärtom gäller när det kommer till icke-fysiskt tryck (lek 3). Hästen är av naturen programmerad till att röra sig från föremål som rör sig. Därför har majoriteten av hästarna ganska så lätt för att förstå the driving game.

Hur du går tillväga:

Precis som i lek 2 (the porqupine game) använder vi oss av fyra faser.

Fas 1 – Suggest (föreslå), Höja energi, titta intensivt på det du vill flytta (svärmorsblicken). det du vill att hästen ska svara för i slutändan.

Fas 2 – Ask (fråga), veva med rep/stick i luften mot det du vill flytta

Fas 3 – Tell (tala om), fortsätt med fas 1 och 2 samtidigt som du går närmre hästen alternativt börjar veva repet/sticken mer intensivt

Fas 4 – Promise (lova), fortsätt med fas 1-3 samtidigt som du nuddar hästen med repet/sticken i en rytmisk rörelse

Det går att flytta hästen i sex olika riktningar: framåt och bakåt, upp och ner och höger och vänster. Genom att applicera tryck på olika ställen kan du få hästen att röra sig i olika riktningar. De första sakerna som jag brukar gå igenom då jag undervisar drivningsleken är, samma som med piggsvinsleken, att flytta hästen bakåt, flytta hästens bakdel och flytta hästens framdel.

För att rygga hästen ställer du dig framför hästen. Du fäster därefter blicken på hästens bringa (ovanför frambenen) och höjer din energi samtidigt som du rör på pekfingret som håller repet, repet är stilla. Detta är fas 1. Sedan i fas 2, skakar du handen (rör på handleden), som håller repet, från sida till sida. Repet börjar alltså rista och hästen kommer att känna det i grimman. I fas 3 bibehåller du blicken och energin från tidigare faser samtidigt som du fortsätter skaka repet, nu rör du underarmen (rör på delen framför armbågen, sida till sida). Slutligen, i fas 4 fortsätter du med ovanstående och börjar gå emot hästen samt lägga till en rörelse med repets ände eller Carrot sticken så att du nuddar hästen på bringan. Gör detta tills hästen tar ett steg bakåt.

För att flytta hästens bakdel fäster du blicken på hästens bakdel, ovanför bakbenet, och böjer överkroppen åt sidan. Det är fas 1. I fas 2 börjar du veva änden på repet/sticken mot hästens bakdel. Fas 3 närmar du dig lite, fortfarande snett nerböjd med tydlig blick och energi samtidigt som du ökar rörelsen med rep/stick mot hästens bakdel. Fas 4 fortsätter du på samma sätt, nu rör du dig närmre och nuddar tillslut hästen med repändan/sticken på ett rytmiskt sätt till hen flyttar. Tänk på att du kan hjälpa hästen att förstå genom att ta lite i grimskaftet så att hästens huvud vänds till dig.

Hästens framdel flyttas på liknande sätt. Du står upprätt och har din navel och blick riktad dit du vill att hästen ska röra sig, höj också din energi. Tänk på att hur din kropp är vinklad spelar roll. Läs om detta i presentationen om lek 2 och hur framdelen flyttas där. Vidare så gör du någon form av rytmisk rörelse med repet eller Carrot sticken mot hästen hals, huvud och bog. Tänk på att hästen måste titta i riktningen den ska röra sig. Öka rörelsen och rör dig närmre hästen i fas 2 och 3, bibehåll blick, position och energi. I fas 4 nuddar du slutligen hästen, antingen med dina händer, sticken eller repet.

Tips:

Viktigt är att använda mycket friendly game i samband med driving game, speciellt i början så att din häst inte tror att den ska flytta sig så fort repet/sticken eller du rör dig. var noga med att ha en avslappnad energi vid vänskapsleken jämfört med drivningsleken.

Tänk på att ha en stark intention och var tydlig i ditt kroppsspråk.

Släpp allt och sänk din egen energi så fort hästen gör rätt. För att förtydliga ytterligare kan du till och med vända dig ifrån hästen.

Se till så att du inte står för nära hästen så att den har plats att röra sig och säkert ser dig.

Bli inte girig utan nöj dig med väldigt små steg i början och se till att berömma ofta.

Var noga med att i början lägga ungefär 3 sekunder på varje fas. Undvik inte att gå till fas 4, behövs det så behövs det. Se det mer som ett förtydligande till hästen. Går du aldrig till fas 4 så kommer hästen inte tro på dig och därför bli okänslig.

Börjar hästen komma emot dig, oavsett vilken fas du är på, gå till fas 4 för din egen säkerhet. Försök att inte sluta med det du bad om. Fundera sedan på varför hästen reagerade som hen gjorde – var det förvirring, rädsla eller dominans?

Försök att få så rena steg som möjligt. Med detta menar jag tydliga, långa steg i rätt riktning vilket också betyder att hästen vid förflyttning av exempelvis bakdelen står hyfsat stilla med frambenen. Detta får du genom att släppa trycket när du får önskade steg.

Bara fantasin sätter gränser:

Börja leka the driving game med ett 3-4 meter långt grimskaft/ledrep. Byt sedan till ett längre rep och prova därefter utan rep (Liberty). Drivningsleken är också grunden för ridning utan utrustning vilket grundar sig i att hästen förstår dina förslag (fas 1) och svar till dem på ett positivt sätt.

Lek 3 av de sju lekarna, the driving game. Här förflyttning av bakdelen.
Foto Zahlo Photography

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *