En blogg av Parelli Professional Louise Jeppsson

De sju lekarna – en introduktion

Parelli Natural Horsemanship, som jag undervisar i, är ett program som utbildar människor i att förstå hästar genom att ge kunskap om hästars beteende och ge färdigheter till att kommunicera med hästen. Programmets ABC för att kunna kommunicera med hästarna bygger på ”De sju lekarna” (The Seven Games). Detta är lekar som arbetats fram efter hur vildhästar beter sig mot varandra och hur de kommunicerar. 

”De sju lekarna” är följande:

  1. The friendly game (Vänskapsleken) – bygger tillit
  2. The Porqupine game (Piggsvinsleken) – flytta för direkt tryck
  3. The Driving game (Drivningsleken) – flytta för rytmiskt tryck
  4. The Yo-yo game (Jojo-leken) – balanserar framåt och bakåt
  5. The Circling game (Cirkelleken) – bygger ömsesidiga ansvarsområden
  6. The sideways game (Sidvärtesleken) – smidighet och atletiskt
  7. The squeeze game (Gå emellan-leken) – bygger förtroende i smala utrymmen

Värt att nämna är att de första tre lekarna är grundlekarna, så kallade ”princip-lekar” (principlegames) och de sista fyra, så kallade ”syftes-lekarna” (purposegames) bygger på dessa. Stöts problem på i lek 4-7 finns alltså lösningen i någon av lekarna 1-3. Lek 1-3 är alltså avgörande och det som kommer att bestämma hur bra du och din häst kan kommunicera med varandra. Lek 4-7 ger lite mer krydda och variation. De ger ett syfte till lek 1-3 och gör också att lek 1-3 förblir just lekar och inte blir jobb eller tortyr. Se illustration nedan.

Jag vill också poängtera att Natural Horsemanship är en filosofi och inte något man tränar lite då och då. Därför räcker det inte med att bara träna dessa övningar med sin häst för att man ska ”lära sig” NH. Fundera över de sju lekarna och hur/när du använder dem i vardagen med din häst. Jag rekommendera även att du har dessa sju lekar i bakhuvudet när du iakttar hästar i en flock i hagen. Försök att lägga märke till hur hästen leker dessa sju lekar naturligt med varandra. Och sist men inte minst, glöm inte att de faktiskt heter ”De sju lekarna” och inte ”De sju jobben”. Det ska vara kul, för både människa och häst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *