En blogg av Parelli Professional Louise Jeppsson

Horsenality – del 1, en introduktion

Horse + Personality = Horsenality
(Häst + Personlighet = Hästonlighet)

Horsenality är ett begrepp som för många år sedan grundades av Pat Parelli. Det är ett sätt att beskriva hästars personligheter, för precis som människor så är alla hästar olika. Varje häst är unik på samma sätt som att varje människa är unik. Hästar tänker, agerar, reagerar, känner, vill, ogillar saker och gillar saker olika. Därför går det inte att gå runt och tro att samma metod funkar på precis alla hästar. Hästar motiveras av olika saker på samma sätt som att de kräver olika saker av dig som ledare. Då man precis börjat med Natural Horsemanship och precis börjar lära sig att tänka som en häst kan det kännas extra svårt att dessutom behöva tänka och agera olika med olika hästar. Men konceptet med Horsenality har underlättat detta märkbart och nu är det lätt att få större förståelse och insikt i sin hästs värld, oavsett om det är en ponny som älskar mat eller en elithäst som älskar att springa.

Enligt Horsenality konceptet så har 4 olika grupper av hästar kartlagts. Det är endast en generalisering av verkligheten, det handlar inte om att en häst som är i en viss grupp alltid är i den gruppen. Det är alltså viktigt att poängtera att detta absolut inte handlar om att dela in hästar i grupper. Det är inget som säger att din häst inte kan tillhöra två grupper, eller kanske skifta mellan alla fyra beroende på situationen. Vissa hästar är tydligare än andra. Själva indelningen av hästar i fyra grupper är inte gjord för att säga att en viss grupp hästar är bättre än de andra. Det handlar om att på ett enklare sätt presentera olika strategier för att vara med hästarna och få dem motiverade, trygga och lugna. Vad behöver din häst av dig som partner i just den stunden, när den reagerar på det sättet?

Vad som gäller alla hästar, är dock att de är flockdjur, bytesdjur och flyktdjur. De lever i flock och överlever genom att reagera utan att tänka, de skapta för att springa fort och långt. Hästen har överlevt genom århundrande just genom att springa, detta är en egenskap som hästarna idag, mer eller mindre, också besitter.

Horsenality är uppdelat i fyra grundkategorier:

Extrovert

Extroverta hästar

* har hög energi

* har mer ”go”

*  är kända för att vara snabba

* har en tendens att springa

Introvert

Introverta hästar:

* har låg energi

* har mer ”whoa” (ppprrroo)

* är långsammare

* har en tendens att stanna

Left Brain

Left brain hästar brukar vara

* dominanta

* modiga

* självsäkra

* lugna

* toleranta

Right Brain

Right brain hästar brukar vara:

* rädda/oroliga

* osäkra

* nervösa

* reaktiva

Som ni säkert ser så är introvert hästar motsatsen till extrovert hästar medan right brain hästar är motsatsen till left brain hästar. Men som jag påpekade tidigare så kan en häst till höra dessa kategorierna mer eller mindre, din häst kan tillhöra alla fyra eller bara en, det är väldigt flexibelt och det finns inga direkta ramar utöver de fyra kategorierna. Egentligen är det så att alla hästar tillhör alla fyra kategorierna, dock mer eller mindre.

Efter dessa fyra kategorier kan man sedan bilda fyra kombinationer:

 – Left brain extrovert

– Left brain introvert

– Right brain extrovert

– Right brain introvert

Mer information om var och en av dessa kombinationer kommer jag att presentera i kommande inlägg.

Källa: http://www.parellinaturalhorsetraining.com/horsenality-horses/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *